• Sensory Baby Bowl – Raspberry 2600,00 L

  Tasi sensorik për bebe -Raspberry

  Tasi sensorik për bebe i Miniware është i dizajnuar posaçërisht për t’i ndihmuar bebet dhe fëmijët e vegjël të zhvillojnë shqisat e prekjes, nuhatjes dhe shijes!

  Shikimi

  Modelet, format dhe hijet e përsëritura stimulojnë shikimin dhe promovojnë zhvillimin kognitiv.

  Prekja

  Teksturat e ndryshme, nga ato të mëdha dhe të buta në të holla dhe me vija, stimulojnë gishtat, pëllëmbën e dorës dhe gishtat, duke mbështetur zhvillimin motorik të hollë të fëmijës dhe i nxisin ato të eksplorojnë ndjesi të reja prekjeje.

  Nuhatja

  Kapaku mbyllet dhe e ruan ushqimin të freskët dhe aromatik, ndërsa dhe hapja me kënd zbulon aromën e ushqimit.

  Shijimi

  Fëmijët e vegjël inkurajohen të eksplorojnë si me gojë ashtu edhe me duar, ku çdo përbërës i tasit është një ndjesi e re për t’u zbuluar.

  Dëgjimi

  Me silikonin e butë, edhe bateristët e vegjël nuk do të arrinin të krijonin zhurma të forta – kjo veçori është bonus për prindërit :)

 • Sensory Baby Bowl(Almond Butter) 2600,00 L

  Tasi sensorik për bebe (Sensory Baby Bowl)(Almond Butter)

  Tasi sensorik për bebe i Miniware është i dizajnuar posaçërisht për t’i ndihmuar bebet dhe fëmijët e vegjël të zhvillojnë shqisat e prekjes, nuhatjes dhe shijes!

  Shikimi

  Modelet, format dhe hijet e përsëritura stimulojnë shikimin dhe promovojnë zhvillimin kognitiv.

  Prekja

  Teksturat e ndryshme, nga ato të mëdha dhe të buta në të holla dhe me vija, stimulojnë gishtat, pëllëmbën e dorës dhe gishtat, duke mbështetur zhvillimin motorik të hollë të fëmijës dhe i nxisin ato të eksplorojnë ndjesi të reja prekjeje.

  Nuhatja

  Kapaku mbyllet dhe e ruan ushqimin të freskët dhe aromatik, ndërsa dhe hapja me kënd zbulon aromën e ushqimit.

  Shijimi

  Fëmijët e vegjël inkurajohen të eksplorojnë si me gojë ashtu edhe me duar, ku çdo përbërës i tasit është një ndjesi e re për t’u zbuluar.

  Dëgjimi

  Me silikonin e butë, edhe bateristët e vegjël nuk do të arrinin të krijonin zhurma të forta – kjo veçori është bonus për prindërit :)

 • Sensory Baby Bowl(Oat) 2600,00 L

  Tasi sensorik për bebe (Sensory Baby Bowl) (Oat)

  Tasi sensorik për bebe i Miniware është i dizajnuar posaçërisht për t’i ndihmuar bebet dhe fëmijët e vegjël të zhvillojnë shqisat e prekjes, nuhatjes dhe shijes!

  Shikimi

  Modelet, format dhe hijet e përsëritura stimulojnë shikimin dhe promovojnë zhvillimin kognitiv.

  Prekja

  Teksturat e ndryshme, nga ato të mëdha dhe të buta në të holla dhe me vija, stimulojnë gishtat, pëllëmbën e dorës dhe gishtat, duke mbështetur zhvillimin motorik të hollë të fëmijës dhe i nxisin ato të eksplorojnë ndjesi të reja prekjeje.

  Nuhatja

  Kapaku mbyllet dhe e ruan ushqimin të freskët dhe aromatik, ndërsa dhe hapja me kënd zbulon aromën e ushqimit.

  Shijimi

  Fëmijët e vegjël inkurajohen të eksplorojnë si me gojë ashtu edhe me duar, ku çdo përbërës i tasit është një ndjesi e re për t’u zbuluar.

  Dëgjimi

  Me silikonin e butë, edhe bateristët e vegjël nuk do të arrinin të krijonin zhurma të forta – kjo veçori është bonus për prindërit :)

 • Sensory Baby Bowl(Sage) 2600,00 L

  Tasi sensorik për bebe (Sensory Baby Bowl)(Sage)

  Tasi sensorik për bebe i Miniware është i dizajnuar posaçërisht për t’i ndihmuar bebet dhe fëmijët e vegjël të zhvillojnë shqisat e prekjes, nuhatjes dhe shijes!

  Shikimi

  Modelet, format dhe hijet e përsëritura stimulojnë shikimin dhe promovojnë zhvillimin kognitiv.

  Prekja

  Teksturat e ndryshme, nga ato të mëdha dhe të buta në të holla dhe me vija, stimulojnë gishtat, pëllëmbën e dorës dhe gishtat, duke mbështetur zhvillimin motorik të hollë të fëmijës dhe i nxisin ato të eksplorojnë ndjesi të reja prekjeje.

  Nuhatja

  Kapaku mbyllet dhe e ruan ushqimin të freskët dhe aromatik, ndërsa dhe hapja me kënd zbulon aromën e ushqimit.

  Shijimi

  Fëmijët e vegjël inkurajohen të eksplorojnë si me gojë ashtu edhe me duar, ku çdo përbërës i tasit është një ndjesi e re për t’u zbuluar.

  Dëgjimi

  Me silikonin e butë, edhe bateristët e vegjël nuk do të arrinin të krijonin zhurma të forta – kjo veçori është bonus për prindërit :)

My Cart
Wishlist
Recently Viewed
Categories